Komínový systém MULTI PREFA

Komín MULTI PREFA

prefabrikované lité systémové šachty

Komínový prefabrikovaný systém vychází ze stavebnicové řady komínových systémů PLEWA a BLK. Vlastní komínové těleso je přímo ve výrobním závodě smontováno a na stavbu dodáno v hotových prefabrikovaných dílech s univerzálním spojem, který zajišťuje jednoduchou montáž a funkčnost celého systému.

MULTI PREFA komíny je možné dodat v různém provedení dle požadavku zákazníka na základě požadovaného počtu průduchů, s vedením vzduchu ke spotřebiči v komínovém tělese nebo bez. Dle typů spotřebičů můžeme kombinovat materiálové provedení vložek průduchů - keramika nebo nerez. Ukončení komínu je standardně betonovou krycí deskou. Pro vlastní výrobu komínového tělesa je v rámci objednávky nutné specifikovat způsob řešení odvodu kondenzátu (do boku, do plastové nádoby, bez odvodu), výšku a umístění čistícího a vybíracího dílu, výšku a umístění T-kusu
a pomocí jeřábu smontováno. Vyrobené komínové těleso je dodáno přímo na místo stavby a celkovou výšku komínového tělesa. Zákazník si může vybrat způsob úpravy nadstřešní části komínového tělesa (bez úpravy, strukturovaná či hladká omítka, obklad pohledovými pásky).

Součástí dodávky prefabrikovaného komínového systému je identifikační štítek komínu a certifikáty výrobku. Na vyžádání zajistí výrobce též revizní zprávu spalinové cesty. 

Informace o systému

Přednosti a výhody
  • funkční bezpečnost
  • rychlá montáž
  • doprava po celé ČR i EU
  • kompletní certifikovaný systém - systémový komín
  • bezplatný poradenský servis (zpracování cenové nabídky a technický  návrh komínového tělesa, školící programy pro stavební firmy) 
  • zaškolení pracovníků odběratele při montáži prvního PREFA komínu zdarma
  • technické zázemí velkého výrobce komínové techniky v ČR
  • - zajímavá cena
Popis montáže komínového tělesa PREFA

Dle zadání odběratele je komínové těleso vyrobeno a v jednotlivých montážních dílech dodáno na stavbu .

Pomocí speciálního kovového závěsného mechanizmu (zapůjčení je součástí dodávky) osadíme jeřábem první komínový díl na připravené místo ve stavbě. Komín je armován, spodní kotevní šrouby prvního dílu vlastní vahou komínového dílu osadíme do připraveného betonového základu. Dle zadání odběratele je komínové těleso vyrobeno a v jednotlivých montážních dílech dodáno na stavbu . Komínové těleso je nutné osazovat od nehořlavých konstrukcí min. 20 mm, od hořlavých konstrukcí tř. B -F min.50 mm.

Po osazení prvního dílu z horní části komínu sejmeme montážní přípravek a na horní průřezovou plochu liaporbetonu naneseme dodané lepidlo. Podobným způsobem naneseme i kyselinovzdorný tmel na keramickou vložku. 

Následuje montáž druhého komínového dílu, který je ve spodní části opatřen speciálním propojovacím dílem. Propojovací díl je nasazen na spodní závitové tyče a po dosednutí dílu je sešroubován kovovými matkami. Stejným způsobem postupujeme i u dalších možných dílů. Následuje montáž komínové hlavy a montáž ocelového kotvení ke krovu. Dle požadavku investora je z výroby dodávána i nadstřešní úprava komínového tělesa (strukturovaná či hladká omítka, obklad pohledovými pásky).