Kompletní stavby

Rodinné a bytové domy

Bytové domy

Rodinné domy

Rodinné a bytové domy

Bytové domy

Hrubé stavby (RD), zemní práce, základové konstrukce, popřípadě kompletní stavby na klíč.  

Rodinné domy

Hrubé stavby (BD), zemní práce, základové konstrukce, popřípadě kompletní stavby na klíč.  

Průmyslové stavby

 

Průmyslové stavby

Výrobní haly, sklady, dílny, zpevněné plochy...

Zemědělské stavby

 

Zemědělské stavby

Silážní jámy, hnojiště, mostní váhy jímky, betonové plochy, stáje, zimoviště...

 

Rekonstrukce staveb

 

Rekonstrukce staveb

Veškeré stavby je možné dodávat buď kompletní „na klíč” nebo pouze jejich jednotlivé části (hrubá stavba, základová deska...