MULTIkeram K

MULTIkeram K

s tenkostěnnou keramickou vložkou s hrdlem pro všechny druhy
paliv a možností přívodu vzduchu ke spotřebiči mezi vložkou a pláštěm komínu.

Díky vývoji nových spotřebičů a paliv z řad topných olejů a plynů vyvstala potřeba nových odolných komínových vložek pro různé druhy zátěží. Nejedná se pouze o účinky horkých spalin, ale též o odolnost proti vlhkosti a látkám vznikajících při spalování. Doba snižování ekologické náročnosti a zvyšování energetické soběstačnosti přináší i požadavek na co nejtěsnější systémy, jichž se dosahuje vysokou přesností výrobku, jeho homogenitou a malým počtem spojů. Toto vše zajišťuje nový komínový systém MULTIkeram s přesnými slabostěnnými keramickými vložkami s flexibilní (plastickou) přísadou proti poškození popraskáním vložky  při manipulaci s výrobkem.

Komínový systém MULTIkeram S je kompletní vícevrstvý komínový systém určený pro samostatné komíny s přirozeným tahem pro odvod spalin spotřebičů pro všechny druhy paliv. Je vhodný pro provoz s teplotou spalin do 400°C a je zcela odolný při vznícení sazí vzhledem k požární bezpečnosti stavby.
Přívod dostatečného množství spalovacího vzduchu k topidlu vyžaduje další prvky v objektu, jako jsou otvory nebo kanály. Kvůli požadavkům na úsporu topné energie systém MULTIkeram K řeší tento problém tak, aby odpadl přívod chladného vzduchu vnitřkem domu. Vzduch ke spotřebiči proudí tělesem komínu prostorem mezi tvárnicí a keramickou vložkou.

Popis

Základní skladba systému MULTIkeram S

1Komínové tvárnice
 • lehčené, vyrobené z liaporbetonu o objemové 3 hmotnosti 950 kg / m3 , pevnost v tlaku odpovídá možnosti stavby komínu do výšky 25 m tepelný odpor 0,09 m2 /kW
 • jednoprůduchové, víceprůduchové, s ventilační šachtou
 • vyráběné dle ČSN EN 12 446, základní výškový modul je 330 mm
 •  s možností přisávání vzduchu ke spotřebiči i v jednoprůduchovém provedení, přívod vzduchu ke spotřebiči je možno napojit
  v libovolném místě pláště komínu
 • pro vymezení vzduchové šachty a keramické vložky v tvárnici se používají speciální tvárnice s vymezovacími výstupky
  nebo vymezovací nerezové segmenty
2Komínové vložky
 •  keramické tenkostěnné (izostatické) vložky kruhového formátu ø 140 mm, ø160 mm, ø180 mm a ø200 mm
3Izolace komínových vložek
 • návleková tepelná izolace tl. 20 mm z kvalitní nehořlavé minerální vaty, která je již součástí komínové vložky. Takto provedená
  izolace vložek zabezpečuje jejich dokonalou izolační těsnost v systému. Díky této předběžné výrobní montáži sestává systém
  MULTIkeram K jen ze dvou částí, což znamená jednoduchou a bezpečnou montáž.
4Pata komínu, odvod kondenzátu
 • komín zakládáme na základní díl s integrovanou kondenzační miskou.
 •  kondenzát (nebo srážkovou vodu), zachycený v kondenzátní misce, odvádíme do sběrné nádoby nebo přes sifon do kanalizace
 • krycí destička chrání kondenzátní misku před poškozením při čištění komínu a zabraňuje padání větších nebo žhavých částic
  do odvodu kondenzátu
5Komínové připojení (T-kus, sopouch)
 • vybrat můžeme T-kus 90° nebo 45°
 • výšku T-kusu můžeme upravit změnou výšky vložky nebo podbetonováním paty komínu
6Vybírací a čistící díly
 • v základní sestavě je 1x čistící díl a komínová dvířka do tvárnice.
  Sestavu můžeme doplnit o čistící díl a dvířka do tvárnice v horní
  části komínu
7Ukončení komínu
 • a) nerezovou krycí deskou ( obr. 1,3 ), která je přes držáky uchycena tak, aby byl umožněn vstup přívodního vzduchu ke spotřebiči volným prostorem pod komínovou krycí deskou.

 •  b) betonovou krycí deskou (obr.2,4), přívod vzduchu ke spotřebiči je umožněn přes větrací mřížky ve vyříznutých otvorech v poslední komínové tvárnici proti zatékání vody do komínového tělesa je montován na vyčnívající komínovou vložku nerezový límec (obr.1,2) nebo lze alternativně provést ukončení nerezovým dilatačním dílem s límcem (obr.3,4)


 • Multikeram S

Zatřídění komínu dle ČSN EN 1443, ČSN EN 13063-2

T400 N1 W 3 G 50

 • T 400 - teplotní třída (400°C)
 • N1 - tlaková třída (přirozený tah)
 • W - třída odolnosti proti působení kondenzátu (suchý provoz + mokrý provoz)
 • 3 - třída odolnosti proti korozi (plyn, olej, pevná paliva)
 • G - třída odolnosti proti vyhořením (odolný)
 • 50 - provětraná mezera od hořlavých stavebních materiálů (50 mm)
Tato internetová stránka používá soubory cookie nezbytné pro správnou funkcionalitu a včetně souborů cookie sloužících pro marketingové účely. Kliknutím na „Souhlasím“ udělíte svůj souhlas s používáním všech typů souborů cookie.